PUBLIKÁCIE O HISTÓRII ADVOKÁCIE

Knihu vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a je ju možné objednať v e-shope múzea na tomto linku.


Rozhlasové relácie:
Radio Lumen, relácia: Historia a my 11.3.2021, autorka: M. Čigášová, hosť: JUDr. P. Kerecman


Odvysielané Rádio Devín 7.1.2021

Knihu vydala Slovenská advokátska komora vo vydavateľstve VEDA v roku 2018.
Objednať ju je možné na Slovenskej advokátskej komore, mediálnom a publikačnom odbore (ondrisova@sak.sk).
Vydalo vydavateľstvo VEDA v roku 2017
vydalo vydavateľstvo VEDA v roku 2017Vydala Slovenská advokátska komora v roku 2016
GAJDOŠOVÁ, M-. – KERECMAN, P.: Prvé ženy v slovenskej advokácii. Veda, Bratislava, 2015.

Rozhlasové relácie:
Rádio Devín, 02.07.2015:
Rádio Lumen, 1. časť, 10.12.2015:
Rádio Lumen, 2. časť, 4.2.2016:
Ján Eugen Kováč – nekorunovaný kráľ justičného paláca. SAK, 2015.RÁJA, M.: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravé v letech 1869-1914. Matica Moravská, Brno, 2015.

Prezentácia publikácie v Rádiu Devín dňa 12.02.2015 -


Slovenská advokátska komora vydala publikáciu:
Nad úkrytom / A bunker felett / The Trains of Death (spomienky košického advokáta
Mikuláša Gaška)

Prezentácia publikácie v Rádiu Devín dňa 05.06.2014 - PREHRAŤ ZVUKOVÝ ZÁZNAM

 

Slovenská advokátska komora vydala publikáciu: Advokát Pavol Orságh Hviezdoslav


Prezentácia publikácie v Dolnom Kubíne – TV Dolný Kubín - VIDEO

Prednáška zo dňa 10.9.2019 v múzeu v Dolnom Kubíne – TV Dolný Kubín - VIDEO

 

Advokácia v spomienkach advokátov

Slovenská advokátska komora vydala v roku 2013.JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice